Beste Wandelaar,

 

Wandelen is een combinatie van sporten, sociale contacten onderhouden en genieten van de mooiste hoekjes in de natuur voor jong en oud. U legt het accent op het aspect dat u het meest aanspreekt. Uw keuze komt bij ons aan bod. Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze clubwerking en -leden.

 

Uit het dagelijks aanbod van wandelingen selecteert het bestuur een tocht voor iedere zon- en feestdag. Deze kalender is een aanbeveling en geen verplichting. Wie het wenst, is welkom op de plaats van afspraak: de parking van het gemeentehuis. Het vertrek is stipt om 8u30 gepland, tenzij anders vermeld in de kalender. Ter plaatse vinden de eerste contacten plaats en kan carpooling afgesproken worden. Heel wat leden carpoolen met vrienden en rijden van thuis rechtstreeks naar de startplaats van een wandeling. Zij kiezen een vertrekuur dat hun goed uitkomt.

Een vijftal keer per jaar maken we er een daguitstap van. De bestemming ligt dan verder weg en dus huren we een bus. Wandelen blijft de hoofdzaak, doch u kan deelnemen aan nevenactiviteiten zoals het bezoek aan een kasteel, museum of bedrijf. Het bestuur heeft heel wat ervaring opgebouwd in het organiseren van busuitstappen en staat borg voor kwaliteit. Onze leden schrijven er graag op in.  

 

Het bestuur met medewerking van de leden richt zelf ook wandelingen in die veel inzet en organisatie vergen. Zo is er de LEWE-tocht in het begin van mei, onze streekbierentocht in oktober en de winterwandeling in december, die veel inzet en organisatie vergen.

In eigen streek wandelen we in mei en juni zesmaal op een woensdagavond. We voorzien telkens een parkoers van 6 en 8 km. We werken deze tochten uit langs de mooiste paden en panorama’s van de Zennevallei en het Pajottenland. Dit is echt genieten van de groene natuur in de lente. Een gedroomde manier om de sleur te breken in de helft van de week.

Als klap op de vuurpijl van onze jaarwerking plannen we in september een wandelweekend. Met het motto ‘wat we zelf doen, doen we beter’ We stippelen de wandelingen voor de korte, middellange en lange afstand zelf uit en gaan zowel de parkoers als het hotel uittesten. In juni 2022 gingen we voor 4 dagen naar de Opaalkust in Frankrijk. In september 2022 gingen we voor een weekend naar Nederland en logeerden we in Selecthotel Apple Park te Maastricht.

 

En het prijskaartje voor de deelname aan deze werking? Het lidgeld bedraagt het eerste jaar  20 € de volgende jaren 18 €8. Wat krijgt u daarvoor?

  • een lidkaart van WSVL en een verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, niet bij deelname aan georganiseerde wandelingen in België en buitenland maar ook op weg naar en van de wandeling;
  • het tijdschrift Walking Magazine;
  • ons driemaandelijks clubblad Leweke met algemene info en de wandelkalender;
  • op vertoon van de lidkaart korting op de wandelingen van WSVL;
  • deelname aan de clubactiviteiten tegen ledenprijs. Met de opbrengst van onze wandeltochten komt het bestuur tussen in de kostprijs van busuitstappen, gezellig samenzijn, wandelweekend en –week. Op deze wijze blijft het beoefenen van onze geliefde sport betaalbaar;
  • het recht op het bijwonen van de Algemene Vergadering. Noteer dat onze club een vzw is. De algemene vergadering wordt gevolgd door een gezellig samenzijn.

 

Het verrassende nieuws is dat u uw lidgeld kunt terugverdienen! Telkens u deelneemt aan één van de activiteiten die voorkomen in de wandelkalender van de club, mag u uw gele kaart – die de club u ter beschikking stelt – laten afstempelen. Twintig stempels geven recht op een waardebon van € 13 per einde werkjaar. Deze bons kan u in rekening brengen bij clubactiviteiten. Op deze wijze wordt wandelen wel een zeer democratische sport.  Ook voorziet de mutualiteit een tussenkomst in het lidgeld. ( het document hiervoor ontvang je in januari ).

 

Wie graag wandelt, kan onze werking en leden leren kennen.

Bezorg uw gegevens ( Naam,volledig adres, geboortedatum en –plaats, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres ) aan de secretaris van de wandelclub of vul het inschrijfformulier in via onze website en stort € 20 op  BE38 7341 9606 2772 op naam van Wandelclub SPL vzw. Wij doen de rest.

 

Hoogachtend.

 

Het bestuur van

Wandelclub St.-Pieters-Leeuw vzw.

 

 

Lijst van de bestuursleden:

 

-     Voorzitter : De Wachter Annemie

  • Secretaris : Vandervale Doris, J.B Troucheaustraat 30, 1600 SPL of wandelclubspl@gmail.com – 02 377 68 15
  • Hulpsecretaris : Basteleus Hortense
  • Penningmeester : Warrand Monique
  • Parcoursmeester : Simillion Chris

 

Meer info op:www.wandelclubspl.be